SÅ FUNGERAR ROT AVDRAGET


Det enda du som kund behöver göra i samband med att du vill använda ROT är att säkerställa att du uppfyller villkoren för att kunna få ta del av avdraget. 

”Du behöver inte själv kontakta Skatteverket för att kunna nyttja avdraget. Detta är något som vi gör åt er!”

När du anlitar oss för att utföra vissa typer av arbeten i ditt hem kan du göra avdrag för arbetskostnaderna. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. 

Avdrag kan göras för reparationer av en bostad, bostadsrätt eller fritidshus som du helt eller delvis äger. Du kan dra av för underhåll och även ombyggnader. Det är dock inte möjligt att dra av för nybyggnationer eller för materialkostnader som uppkommer när arbetet utförs.

Hur mycket får du dra av?

ROT-avdrag ger dig en skattereduktion på arbetskostnader på 30 procent. Du kan som mest göra ett avdrag på 50 000 kronor per år och endast för en bostad. Vi specificerar på vår faktura vad som är arbetskostnad och vad som är materialkostnad. Om du till exempel anlitar oss för att renovera ditt kök drar vi av  upp till 30 procent av den kostnaden som vi debiterat dig för att utföra arbetet.

Om det är två personer som äger bostaden eller bostadsrätten kan båda ägarna göra avdrag. Hushållet kan per år göra ett avdrag på maximalt 2x 50 000 kronor. 

Vilka typer av arbeten kan dras av?

ROT-avdrag gäller inte för nybyggnationer utan bostaden måste vara några år gammal för att arbetskostnaderna för reparationer, nybyggnad eller tillbyggnad ska kunna dras av. Om du vill bygg nytt, bygga om eller göra en tillbyggnad kan du inte göra ett skatteavdrag om bostaden är yngre än fem år. Utgå från bostadens värdeår när du beräknar hur gammal bostaden är. Det år som huset byggdes färdigt är vanligtvis husets värdeår.

Inget avdrag kan göras för att bygga en friliggande byggnad eller bygga ett helt nytt hus. När arbetet utförs måste du bo i bostaden helt eller delvis. Har du dubbel bosättning räknas båda som din bostad. Kooperativa hyresrätter berättigar inte till något avdrag. 

Så här fungerar avdraget

Du kan få ROT-avdrag för att exempelvis reparera fasader, byta takpannor, sätta kakel och reparera köksluckor. Du kan dra av för arbetskostnader för att sanera asbest och radon när du genomför byggarbete. Vanliga trädgårdsarbeten räknas inte som hushållsarbeten och ska dras av under RUT. Inget avdrag ges för att reparera staket men om ett träd behövs fällas för att kunna utföra en tillbyggnation kan avdrag göras för fällningen av trädet.

Vi har F-skattsedel vilket är en förutsättning för att ni skall kunna utnyttja rot-avdraget. Din rabatt syns direkt på fakturan som du får ifrån oss. Avdraget  specificeras klart på fakturan och du behöver inte fylla i några extra papper. OBS!  Du måste under skatteåret ha dragit in tillräcklig med inkomst så att du har skatt som täcker det avdrag du tänker göra.

Tänk på följande

Om du har tänkt att utnyttja avdraget bör du meddela oss om detta när du begär en offert. Det ger oss  möjlighet att erbjuda rätt pris efter avdrag, vilket förenklar jämförelsen mellan offerter. Vissa har lägre arbetskostnader men högre materialkostnader och tvärtom vilket kan göra stor skillnad på slutpriset. Om du är osäker kan  du alltid kolla med Skatteverket om du har utnyttjat RUT eller ROT tidigare under året för att veta hur stort ROT-avdrag du har kvar att utnyttja.

 Arex Bygg AB
Din Bygg Bad & Kökspartner